Uppdaterad: 2015-01-21 11:30

Lagg och Frånkopplingar

Frånkopplingar i ligan är inte tillåtna. Om det nu ändå skulle förekomma och personen i fråga verkar göra det för att han håller på att förlora då ska vinst tillges med 3-0, eller en högre siffra om det påverkar målskillnaden negativt. Eventuella påföljder kan också komma att vidtas.

Om en frånkoppling verkar vara för att anslutningen brutits (serverfel eller störd lina) Så spelas matchen om från den minut den var i plus 3 minuters tillägg.


Ligaspel